با گام هایتان لاغر شوید

دو نفر همراه یکدیگر برای پیاده روی مسیری را انتخاب می کنند. یکی از آن ها سریع تر مسیر را تمام می کند ولی دیگر در وقت بیشتری مسیر را به پایان می رساند و هر دو در پایان مسیر ۴۰۰ کالری انرژی سوزانده اند. به نظرتان کدام یک چربی بیشتری از دست داده است؟ خب حتماً می گویید هردو به یک اندازه چربی سوزانده اند. ولی تحقیقات جدید نشان می دهد در کمال تعجب کسی که سریع تر گام برمی دارد چربی بیشتری می سوزاند.

محققان دانشگاه ویرجینا دریافته اند کسی که هفته ای یکبار پیاده روی سریع انجام می دهد ۵ برابر بیشتر از کسی که همان مسیر را هفته ای پنج بار با گام های عادی قدم برمی دارد، چربی از دست می دهد، و این درحالی است که هر دو نفر میزان کالری یکسانی از دست داده اند. همچنین کسی که سریع تر گام برداشته توانسته است ۵ سانتی متر دور کمرش را کاهش داده و چربی های اطراف شکم را ۳ برابر بیشتر و کل چربی بدن را ۴ برابر بیشتر از فرد دیگر بسوزاند. در نتیجه در پایان ۱۶ هفته بدون رژیم غذایی ۳.۵ کیلوگرم وزن کم کرده است.